Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Aangesloten bij:Website door:

Nieuwsbrief sportcommissarissen

CSZGeachte sportcommissaris,

Afwikkeling brevetten 2004
Het afgelopen jaar zijn er weer honderden brevetten afgehandeld met overwegend een positief resultaat. De CSZ dankt alle sportcommissarissen en coördinatoren voor het toepassen van de gewijzigde aanmeldprocedures.
Het overgrote deel van de zilveren, gouden en diamanten brevetten zijn gevlogen met een logger en aangemeld middels de website van de Commissie Sportzaken Zweefvliegen (CSZ)
(www.csz.zweefportaal.nl). Vanaf 2008 zullen alle brevetten en records met behulp van een logger gevlogen moeten worden. Voor nationale records is dat al zo.

Het gebruik van de website van de CSZ is verplicht als er gebruik is gemaakt van een logger. De ingevulde data kan dan snel middels een database gecheckt worden welke de werkdruk voor de CSZ aanzienlijk verlaagt. Als service blijft de CSZ voorlopig nog een afhandelingsformulier toesturen met daarin de bevindingen van de beoordelaars. Dit mede om de sportcommissarissen te wijzen op wat er fout is gegaan.

Briefing items SC / veel voorkomende procedure fouten.
Een brevet beoordelen kost niet veel tijd als deze aan een bepaalde standaard voldoet. Vaak worden brevetten echter gevlogen zonder goede begeleiding van de sportcommissaris. Het gevolg is dat er iets gevlogen is waar de CSZ dan een brevet uit mag destilleren. Dit kost soms uren per brevet. Het verzoek is om net als vorig jaar de vlieger vooraf een korte briefing te geven. Hieronder een opsomming van briefing onderdelen om te voorkomen dat een brevet afgewezen wordt en zaken waardoor de beoordelingstijd van een brevet verkort wordt:
 • Gebruik alleen het witte “logger vluchtdeclaratie formulier”. Na de vlucht wordt middels de website het “online formulier” ingevuld.
 • Vul het vluchtdeclaratie formulier voor de vlucht in. Keerpunten achteraf bepalen mag niet.
 • Declareer een opdracht altijd in de logger.
 • Neem altijd een start- en een finishlijn.
 • Vlieg voor de zekerheid altijd achter je start- en finishpunt langs middels de observatiezone. Dus niet na de start ontkoppelen en direct op pad gaan.
 • Voorkom een hoogteverschil tussen start en finish van meer dan 1000 meter. Dit geld ook voor duurvluchten.
 • Voor een zilveren afstand korter dan 100 km mag het hoogteverschil maar 1% van de afgelegde afstand zijn. Dus voor een 50 km afstand is dat 500 meter. Een afstandspenalty mag niet worden toegepast.
 • Het kortste been voor een zilveren afstand moet minimaal 50 km zijn. Een 50 km retour (2 x 25 km) mag niet.
 • Een 300 km diamanten doelvlucht hoeft geen FAI driehoek meer te zijn (per 1 okt. 2004). (WEL een driehoek of retour)
 • Vluchten die gevlogen worden met behulp van een logger mogen eventuele keerpunten middels de beercan ronden. Dit is een cilinder van 500 meter rond het keerpunt (per 1 oktober 2004). Let op: Als je als opdracht b.v. een driehoek van precies 300 km opgeeft en je rond de keerpunten middels de beercan, kan de opdracht 2 x 500 m te kort worden.
 • Als een logger niet direct een *.igc file produceert stuur dan niet alleen de *.igc file maar ook de originele file op. (SC3c 12.3)
 • Verander de originele naam van de files niet. (Reden: SC3c 12.2)
 • Lees de logger altijd uit met originele fabriekssoftware. Een programma zoals SeeYou schrijft data weg in de file welke de validatie en dus het brevet ongeldig maakt. (Zie ook SC3c appendix 6 2.5)
 • Vul op het online formulier (via de website) dezelfde coördinaten in zoals gedeclareerd in de logger en op het opdrachtformulier. Vaak nog zijn deze verschillend wat voor een zoekplaatje zorgt.
 • Vul de coördinaten in in duizenden van minuten. Gebruik dus geen seconden. Duizenden van minuten is nauwkeuriger en wordt bij de CSZ en FAI als standaard gebruikt.
 • Voor hoogtevluchten is altijd een ijkbarogram vereist.
 • Een logger mag tot twee maanden na de vlucht geijkt worden (per 1 oktober 2004).
 • Indien er gesleept is moet er altijd een sleepverklaring ingevuld worden.
 • Als er gebruik is gemaakt van een buitenlandse sportcommissaris moet het brevet in het land van zijn herkomst ingediend worden.
 • Als de gegevens van een sportcommissaris niet voor de vlucht bekend zijn gemaakt aan de CSZ door de sportcommissaris coördinator wordt de vlucht niet in behandeling genomen.
 • De vlieger en de sportcommissaris moeten beide in het bezit zijn van een geldige sportlicentie.
Als voldaan wordt aan bovenstaande verzoeken zal 99% van de brevetten goedgekeurd worden.

De nieuwe Code Sportief actief vanaf 1 oktober 2004.

De aanpassingen zijn gedeeltelijk te lezen in de bijlage genaamd “Sporting Code changes from 2004”. In de SC3 en SC3c zijn deze aanpassingen te herkennen aan een doorgetrokken streep achter de aangepaste tekst en de toevoeging (AL5). In de SC3b zijn deze aanpassingen alleen te herkennen aan de toevoeging (AL2) De belangrijkste aanpassingen zijn:
 • SC3 1.2.10: Vluchten die gevlogen worden met behulp van een logger mogen keerpunten middels de “beer can” ronden. Dit is een cilinder van 500 meter rond het keerpunt. (Zie ook: SC3c 4.6 en 4.7)
 • SC3 1.2.11: Als er gebruik wordt gemaakt van de beercan dan wordt er 500 meter afgetrokken van de lengte van het gevlogen been (OZ correctie).
 • SC3 1.1.6: Je gebruikt voor een vlucht of de fotosector (observatiezone (OZ)) of de beercan (cilinder OZ). Een combinatie van beide mag niet. (Zie ook: SC3c 9.2b)
 • SC3 1.1.13: Een afstand is de som van de benen minus de OZ correctie en minus een eventuele hoogte penalty.
 • SC3 1.4.6b (iii): Een brevetvlucht hoeft geen FAI driehoek te zijn.
 • SC3 3.0.2: Voor wereldrecords mag er maar één snelheids- en afstands record verbroken worden. Dit geldt niet voor nationale records. (Zie ook: SC3c 4.5)
 • SC3 3.1.4f: Er is een 3 keerpunt afstands record toegevoegd waarbij de keerpunten van tevoren opgegeven zijn.
 • SC3 4.4.7b: Een logger mag tot twee maanden na de vlucht geijkt worden. Voor een barograaf blijft dit 1 maand.
 • SC3 4.6.4.: Ontbrekende data in een file mag aangevuld worden met data uit een tweede logger. De logger met de meest recente vluchtdeclaratie wordt als eerste geanalyseerd. (Zie ook: SC3c 8.2)
 • SC3b 1.1.3.1.1: Eigenaren en gebruikers van loggers zijn verantwoordlijk voor controle op de juiste werking van de logger.
 • Er komt een 750 km afstands diploma in 2006.

Overzicht aangepaste hoofdstukken:
SC3: 1.0.4d /1.1.4 /1.1.5 /1.1.6 /1.1.12 /1.2.9/ 1.2.10 /1.2.11/1.2.13 /1.3.5 /1.4.1b /1.4.3 /
1.4.3d (iii) /1.4.4 /1.4.5 /1.4.6b (iii) /2.0.1 /3.0.2 /3.0.3 /3.0.4 /3.1.2a / 3.1.4f / 4.4.1 /
4.4.7b /4.6.4 /7.7.6a
SC3c: 1.4 /1.6e /4.4a /4.5 /4.6 /4.7 /5.3 /6.1 /8.2 /9.2b /10.1 /12.2a /14.4 /15.3 / 15.4 /
Appendix6 2.3, 2.4 en 2.5, Appendix 8.
SC3b: 1.1.3.1.1 /1.1.4 /1.1.9.2 / 1.1.10.2 /1.1.11 /1.6.4 /1.9


Veel succes gewenst in het nieuwe zweefseizoen 2005.

Namens de CSZ, met vriendelijke groet,

Bas Seijffert
Secretaris CSZ