Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Aangesloten bij:Website door:

Welkom op de website van de Commissie Sportzaken Zweefvliegen

CSZWelkom op de website van de Commissie Sportzaken Zweefvliegen (CSZ). Deze website is opgezet om het aanmelden en verwerken van prestatiebrevetten te vereenvoudigen.

Het aanmelden van een prestatiebrevet via deze website zorgt niet alleen voor een veel snellere verwerking van de aangeleverde brevetten maar geeft ook de mogelijkheid om rechtstreeks de beoordelingsresultaten naar de aanvrager te retourneren.

Tevens vindt u op deze website informatie over de FAI procedures voor het vliegen en aanmelden van FAI prestatiebrevetten.

De Commissie Sportzaken Zweefvliegen is als volgt samengesteld:
  • Bas Seijffert - Voorzitter / secretaris - beoordeling prestatiebrevet- en record aanvragen. Record administratie.
  • Stephan Grunder - beoordeling prestatiebrevetten
  • Dick Teuling - beoordeling records
  • Max van Bree - beoordeling records
  • Charlotte Koren - prestatiebrevet administratie.

U kunt met het contactformulier op deze website een bericht aan ons verzenden.

Nieuwe Sporting Code 3 (SC3 1 okt 2019)

Klik HIER voor de nieuwste versie van de Sporting Code Gliding (SC3) geldig vanaf
1 oktober 2019.

Veranderingen zijn minimaal.
Voor diegene die in het buitenland een brevet of record vliegen:
OO = Official Observer = Sportcommissaris
CSZ = Commissie Sportzaken Zweefvliegen.
Controlling NAC = De CSZ (KNVvL) van dat land.
Organizing NAC = De CSZ (KNVvL)

4.1.b
Visiting OOs may be appointed (prior to the flight) by the controlling NAC to act on its behalf. The OO may forward the completed claim directly to the organizing NAC after the controlling NAC has reviewed the claim and confirms to the organizing NAC that the flight was flown legally.

Nieuwe Sporting Code 3 (SC3-1 okt 2018)

SC3-2018.

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. SC3-2017:

2.2.1 Silver Badge
a. SILVER DISTANCE A straight distance flight from a start at release to a finish fix located at least 50 km from release and at least 50 km from the fix recorded at the beginning of the take-off roll.

2.3 DECLARATION REQUIREMENTS
All badge claims recorded by FR or PR require a declaration per 1.1.3. For any distance claim other than Straight Distance from release, the declaration shall also include a list of way point coordinates. The declaration must be identical in every FR and/or PR used, with the exception stated in 2.3b.

b. If the data file for a Silver or Gold flight recorded by any FR or PR omits or has the incorrect pilot name and/or glider type and unique identification, the OO correction certificate in 4.4.2c shall be submitted with claim materials.

c. Diamond Goal, Diamond Distance and Diploma Distance require an FR-generated declaration and if multiple FRs are used, the declaration in each FR must be identical for a claim to be valid.

Nieuwe Sporting Code 3 (SC3-1 okt 2016)


Klik HIER voor een samenvatting van de veranderingen t.o.v. de SC3-2015.

Bas Seijffert is de nieuwe voorzitter Commissie Sportzaken Zweefvliegen

Zoals in een eerder bericht aangekondigd is Karel Termaat per 22 juli 2016 afgetreden als voorzitter van de Commissie Sportzaken Zweefvliegen.

Bas Seijffert, sinds enkele maanden secretaris van de commissie en vanaf dat moment ook beoogd voorzitter, volgt hem per die datum op.

Het afdelingsbestuur is blij dat Bas deze taak op zich wil nemen en gaat op korte termijn met hem in gesprek over de geactualiseerde taakstelling van de commissie en in relatie daarmee over de verdere bezetting.

Wij bedanken Karel Termaat voor vele jaren inzet voor het prestatievliegen en wensen Bas Seijffert veel succes.

Namens ABZ,
Lonneke Alsema

Commissie Sportzaken vernieuwt zich

De Commissie Sportzaken heeft vanaf 22 maart 2016 een nieuwe secretaris: Bas Seijffert. We zijn blij dat Bas deze taak op zich wil nemen. De intentie is dat Bas t.z.t. Karel Termaat zal opvolgen als voorzitter van de Commissie Sportzaken.
Karel wordt deze zomer 80 jaar. Zo langzamerhand wil hij deze taak wel eens overdragen.

Bas zal de komende maanden gebruiken om zich – weer - in te werken in de zaken van de commissie; hij heeft een aantal jaren geleden ook dit werk gedaan; de oude deskundigheid moet weer up-to-date gebracht worden.

Hoewel we vorig najaar een groot aantal liggende brevetaanvragen hebben kunnen afhandelen, blijkt de achterstand nog niet helemaal weggewerkt en dat is zeer vervelend voor degenen die het betreft. De nu recent ontdekte aanvragen zijn in een aantal gevallen al een paar jaar oud. De huidige administratie is niet erg overzichtelijk; ook daar is nog wat te ordenen.

Om alles in beeld te krijgen  verzoeken we de aanvragers die nog geen resultaat van hun aanvraag hebben mogen ontvangen, een mail te sturen naar de commissie, csz@zweefportaal.nl, met de boodschap dat u nog een aanvraag heeft lopen en om welke prestatie het gaat. Zoals bijvoorbeeld 300 km, 1000 m hoogtewinst; 5 uurs, etc. EN heel belangrijk: de datum van de aanvraag!!. Bas weet dan waar hij moet zoeken.

Overigens zal na deze fase de behandeling van aanvragen door een medewerker van het Bondsbureau worden gedaan, onder verantwoordelijkheid van de CSZ.
Verdere aanvulling van de Commissie Sportzaken zal worden gezocht in lijn met de te verwachten werkzaamheden in de nieuwe constructie.

Het ABZ is blij dat Bas Seijffert deze taak op zich wil nemen en wenst hem veel succes, we hopen vooral dat problemen bij de behandeling van aanvragen voor prestatiebrevetten verder voorkomen zullen worden.

Lonneke Alsema (ABZ)

Update 2013 van de FAI Sportcode Zweefvliegen (Section 3)

NieuwsPer 1 oktober a.s. wordt de nieuwe versie van de FAI sportcode zweefvliegen van kracht.

In deze update wordt o.a. de geldigheid van de ijking FAI loggers verhoogd naar 5 jaar.

Section 3 of the Sporting Code has been updated for 2013.
Main section - valid from 1 October 2013


Overzichten Afgegeven brevetten

Op de vernieuwde FAI website staan overzichten van afgegeven gouden brevetten met drie diamanten en de +1000km brevetten/diploma's.

Uit deze overzichten hebben we de afgegeven nederlandse FAI brevetten gefilterd en dit overzicht staat HIER (of zie menu "Afgegeven brevetten)

Beoordelen brevetaanvragen

CSZDe beoordeling van brevetten is een tijdrovende bezigheid, met name wanneer de aanvragen incompleet worden aangeleverd.

Met ingang van 2009 worden daarom de volgende aanvragen (loggerfiles) NIET behandeld:
  1. Indien er geen online vluchtaanmelding via deze website heeft plaatsgevonden
  2. Indien het door SC + vlieger ondertekende formulier vluchtdeclaratie niet is ontvangen
  3. Indien bij aanvraag hoogtewinst geen kopie van de ijkbarogram/tabel aanwezig is. (aub als bijlage toevoegen bij het formulier vluchtdeclaratie)

Indien bij afstandsvluchten de opdracht niet in de logger is geprogrammeerd + gedeclareerd dienen de keerpunten van deze opdracht bij de beoordeling nog handmatig door mij te worden ingevoerd. Dit is niet gewenst. Daarom:
  1. Een brevetaanvraag, waarbij de opdracht in de logger is geprogrammeerd zal binnen 6 weken na ontvangst van online vluchtaanmelding + formulier vluchtdeclaratie door mij worden behandeld.
  2. Indien geen opdracht in de logger is geprogrammeerd zal de brevetaanvraag pas later (winterseizoen) worden beoordeeld.

Ben Hiemstra
secretaris CSZ

In nieuwe Sportcode versie 2009 zijn foto-opnames niet meer toegestaan !!

CSZZo staat het in de sportcode versie 2008:

"It is expected that the use of photographic evidence for flight verification will not be allowed after 30th September 2008"

We verwachten dus dat bij het verschijnen van de sportcode versie 2009 het niet meer toegestaan zal zijn om gebruik te maken van foto's voor het vastleggen van keerpunten bij afstandsvluchten.


Gebruik Winpilot, SeeYou mobile e.a.

CSZHet is NIET toegestaan om de logger functies van deze PDA programma's te gebruiken voor Brevet- en Record vluchten !!

Zweefportaal Headlines